Thông báo

Thông báo sinh hoạt học thuật tháng 03/2019

  • 09/04/2019

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

  

 

THÔNG BÁO SINH HOẠT HỌC THUẬT

Tháng 03/2019 

 

Bộ môn: Luật      Khoa: Khoa học - Xã hội & Nhân văn, tổ chức sinh hoạt học thuật tháng 03/2019 với thông tin cụ thể như sau:

Giờ/ngày tổ chức: 14h30 ngày 30/03/2019                  Địa điểm: Văn phòng khoa

Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

Stt

Họ và tên

Chủ đề báo cáo

1

Nguyễn Thị Lan

Sự cần thiết sửa đổi đề cương học phần Pháp luật đại cương

2

Lê Hoàng Phương Thuỷ

Một sỗ ý kiến về đề cương học phần Pháp luật đại cương

 

 Trân trọng kính mời quý thầy, cô quan tâm tới dự.

 

                                                                                                                                   Phụ trách Bộ môn

                                                                                                                                          Nguyễn Thị Lan