• Rung chuông vàng
  • Sinh hoạt học thuật
  • Ngày NGVN 20-11-2022

Tin tức nổi bật

Thông báo

Lễ kết nạp đảng viên chi bộ Khoa học Xã hội và Nhân văn ngày 26/3/2023
07/04/2023
Lễ kết nạp đảng viên chi bộ Khoa học Xã hội và Nhân văn ngày 26/3/2023

Vào chiều ngày 26/03/2023 tại Phòng họp số 4 trường Đại học Nha Trang, Chi bộ khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 11 quần chúng ưu tú, trong đó bao gồm 01 đồng chí là giảng viên và 10 đồng chí Đoàn viên ưu tú.