Thông báo

Hội nghị toàn thể viên chức và người lao động bầu thành viên Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2020 – 2025
02/10/2020
Hội nghị toàn thể viên chức và người lao động bầu thành viên Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày 26/09/2020, Trường Đại học Nha Trang đã tiến hành hội nghị toàn thể viên chức và người lao động bầu thành viên Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Gần 500 cán bộ, viên chức tham gia hội nghị.
 
Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp NTU 2020 nhận hồ sơ tham gia đến hết 30/07/2020
06/10/2020
Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp NTU 2020 nhận hồ sơ tham gia đến hết 30/07/2020

Nhằm thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên, học viên, cựu sinh viên và CBVC Nhà trường, Trường ĐH Nha Trang đang phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp NTU 2020. BTC cuộc thi vừa thông báo gia hạn nhận hồ sơ tham gia đến hết ngày 30/07/2020.

Video

Giới thiệu ngành Luật