• Rung chuông vàng
  • Sinh hoạt học thuật

Tin tức nổi bật

Thông báo

Khoa KHXH&NV tổ chức Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 60 chuyên ngành Luật Kinh tế
26/07/2022
Khoa KHXH&NV tổ chức Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 60 chuyên ngành Luật Kinh tế

Vào lúc 7h30 sáng ngày 19/7/2022, Khoa KHXH&NV đã tổ chức Hội đồng đánh giá Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khóa 60 ngành Luật (chuyên ngành Luật Kinh tế) tại Nhà Đa năng Trường Đại học Nha Trang.