• Rung chuông vàng
  • Sinh hoạt học thuật

Thông báo

Tọa đàm “Thanh niên, sinh viên khởi nghiệp thực chiến”
29/03/2021
Tọa đàm “Thanh niên, sinh viên khởi nghiệp thực chiến”
Nhằm hỗ trợ các bạn trẻ có thêm hành trang để khởi nghiệp thành công, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phối hợp Hội sinh viên Trường Đại học Nha Trang tổ chức Tọa đàm “Thanh niên, sinh viên khởi nghiệp thực chiến trong kỷ nguyên số” với hơn 200 sinh viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tham dự.
 

Video

Giới thiệu ngành Luật