Search

Cơ sở vật chất

Tòa nhà Đa năng trường Đại học Nha Trang

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tọa lạc ở tầng 7, tòa nhà đa năng (đối diện giảng đường G7) Trường Đại học Nha Trang. Khoa được Nhà trường bố trí 04 phòng (3 phòng ở tầng 7) bao gồm: Văn phòng Khoa, Văn phòng Trưởng Khoa, phòng họp và phòng thực hành diễn án cho sinh viên ngành Luật (tầng 8 nhà đa năng).
Mỗi phòng đều được trang bị các thiết bị văn phòng như máy tính, bàn ghế và các trang thiết bị khác để phục vụ cho việc sinh hoạt học thuật của các Bộ môn và của Khoa.

Giới thiệu khoa