Thông báo

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Trường Đại học Nha Trang

  • 29/06/2019

Căn cứ Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, xét đơn xin gia nhập Hội Luật gia của các cá nhân và văn bản đề nghị của Trường Đại học Nha Trang, ngày 24/4/2019 Hội Luật gia tỉnh Khánh Hoà đã ban hành quyết định số 28/QĐ-HLG về việc thành lập Chi hội Luật gia Trường Đại học Nha Trang gồm 7 thành viên: TS. Lê Việt Phương, ThS.Nguyễn Thị Lan, ThS. Lê Hoàng Phương Thuỷ, ThS. Nguyễn Thị Hà Trang, ThS. Nguyễn Sơn Bách, ThS. Trần Thị Mai và ThS. Nguyễn Huyền Cát Anh. 

Tiến sĩ Lê Việt Phương được giao nhiệm vụ Chi hội trưởng lâm thời của Chi hội Luật gia Trường Đại học Nha Trang. 

Hội Luật gia có trách nhiệm tham mưu cho Đảng uỷ và lãnh đạo Nhà trường trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giám sát việc thi hành pháp luật tại Trường, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật và văn bản quy phạm pháp luật do các cấp triển khai, thực hiện tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ viên chức, sinh viên.