Cuộc thi Rung Chuông Vàng tìm hiểu Pháp luật Dân sự và Hình sự

Cuộc thi Rung Chuông Vàng tìm hiểu Pháp luật Dân sự và Hình sự

Khoa KHXH-NV gặp mặt sinh viên ngành Luật năm học 2019-2020

Khoa KHXH-NV gặp mặt sinh viên ngành Luật năm học 2019-2020

Khoá đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ dành cho giảng viên các trường đại học

Khoá đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ dành cho giảng viên các trường đại học

Chuyến đi thực tế ngày 29/10 của sinh viên Luật Trường ĐH Nha Trang

Chuyến đi thực tế ngày 29/10 của sinh viên Luật Trường ĐH Nha Trang

Hội nghị học tốt ngành Luật năm học 2019 - 2020

Hội nghị học tốt ngành Luật năm học 2019 - 2020