Chi bộ khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

CHI BỘ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

           Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn là chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ trường ĐH Nha Trang.
             Bí thư chi bộ: TS.Trần Trọng Đạo
             Phó Bí thư chi bộ: ThS. Đỗ Văn Đạo
             Chi ủy viên: ThS. Lê Thị Thanh Ngà


DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA NHIỆM KỶ 2020 - 2022

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Trần Trọng Đạo

Bí thư Chi bộ

2.

Đỗ Văn Đạo

Phó Bí thư

3.

Lê Thị Thanh Ngà

Chi ủy viên

 4.

Ngô Văn An

Đảng viên

5.

Nguyễn Hữu Tâm

Đảng viên

6.

Phạm Quang Huy

Đảng viên

 7.

Nguyễn Văn Hạnh

Đảng viên

 8.

Vũ Thị Bích Hạnh

Đảng viên

9.

Trương Thị Xuân

Đảng viên

10. 

Trần Thị Tân

Đảng viên

11. 

Trịnh Công Tráng

Đảng viên

12. 

Nguyễn Thị Hà Trang

Đảng viên

13.  

Lê Thị Quỳnh

Đảng viên

14. 

Nguyễn Thi Cẩm Tú

Đảng viên

15. 

Đoàn Minh Quốc

Đảng viên

16.

Lê Thị Ngân Hà

Đảng viên

17.

Nguyễn Thị Lan

Đảng viên

18.

Nguyễn Sơn Bách

Đảng viên

19.

Nguyễn Huyền Cát Anh

Đảng viên

20.

Bùi Nhật Quỳnh

Đảng viên

21.

Bùi Thị Ý Nhi

Đảng viên