Hội thảo Khoa học Cấp khoa với chủ đề " Nghiên cứu, giảng dạy các học phần Khoa học Xã hội & Nhân văn trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"

Hội thảo Khoa học Cấp khoa với chủ đề " Nghiên cứu, giảng dạy các học phần Khoa học Xã hội & Nhân văn trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"

Cuộc thi “Rung chuông vàng - Tìm hiểu Luật Hành chính, Luật Hình sự 1 và Luật Dân sự 2” năm học 2022 – 2023

Cuộc thi “Rung chuông vàng - Tìm hiểu Luật Hành chính, Luật Hình sự 1 và Luật Dân sự 2” năm học 2022 – 2023

Kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú ngày 11/12/2022

Kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú ngày 11/12/2022

Lễ chào cờ sinh viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tháng 12/2022

Lễ chào cờ sinh viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tháng 12/2022

Tổng kết chuỗi hoạt động và hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tổng kết chuỗi hoạt động và hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lễ tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lễ tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chương trình “Tuần lễ tuyên truyền pháp luật – Phiên tòa giả định năm 2022”

Chương trình “Tuần lễ tuyên truyền pháp luật – Phiên tòa giả định năm 2022”

Hội thảo “Chính sách đất đai trong nông nghiệp – Góp ý dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)”

Hội thảo “Chính sách đất đai trong nông nghiệp – Góp ý dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)”

Lễ chào cờ sinh viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tháng 10/2022

Lễ chào cờ sinh viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tháng 10/2022

Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2022-2025

Buổi gặp mặt sinh viên khoá 64 ngành Luật Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Buổi gặp mặt sinh viên khoá 64 ngành Luật Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Hội trại tập huấn cán bộ Đoàn hội Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Hội trại tập huấn cán bộ Đoàn hội Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn