Khoa KHXH&NV tổ chức Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 60 chuyên ngành Luật Kinh tế

Khoa KHXH&NV tổ chức Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 60 chuyên ngành Luật Kinh tế

Chào cờ sinh viên tháng 6

Chào cờ sinh viên tháng 6

Hội thảo khoa học sinh viên với chủ đề “Pháp luật về phòng chống tham nhũng”

Hội thảo khoa học sinh viên với chủ đề “Pháp luật về phòng chống tham nhũng”

Phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa KHXH&NV lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa KHXH&NV lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa KHXH&NV lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2024

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa KHXH&NV lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2024

Trường Đại học Nha Trang là trường đầu tiên công bố điểm sàn thi đánh giá năng lực

Trường Đại học Nha Trang là trường đầu tiên công bố điểm sàn thi đánh giá năng lực

Kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú ngày 17/4/2022

Kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú ngày 17/4/2022

Chào cờ kết hợp đối thoại sinh viên đầu học kỳ 2

Chào cờ kết hợp đối thoại sinh viên đầu học kỳ 2

Chương trình tình nguyện "San sẻ yêu thương"

Chương trình tình nguyện "San sẻ yêu thương"

Cuộc thi ảnh "Xuân quê hương - Tết mọi nhà"

Cuộc thi ảnh "Xuân quê hương - Tết mọi nhà"

Thăm và tặng quà tết Đoàn Luật sư và Tòa án nhân dân Tỉnh Khánh Hòa

Thăm và tặng quà tết Đoàn Luật sư và Tòa án nhân dân Tỉnh Khánh Hòa