Tin tức sự kiện - Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Cuộc tiến công Tết Mậu Thân tại Khánh Hòa

  • 29/01/2018
  • 137
Kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968 – 2018).

Bài viết của Chủ tịch Quốc hội kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

  • 09/01/2018
  • 126
Kỷ niệm 72 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2018)