Hoạt động ngoại khóa Bộ môn luật

Cuộc thi Rung Chuông Vàng tìm hiểu Pháp luật Dân sự và Hình sự

  • 04/08/2020
  • 862

 Sáng ngày 28 tháng 12 vừa qua, 150 sinh viên ngành Luật của Trường Đại học Nha Trang đã tham gia cuộc thi “Rung chuông vàng”, tìm hiểu pháp luật Dân sự và Hình sự do khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức.