Search

Đoàn khoa

ĐOÀN TNCS HCM KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN


                               DANH SÁCH BCH ĐOÀN KHOA:


                                    1. Nguyễn Huyền Cát Anh - Bí thư đoàn Khoa (giảng viên).

                                    2. Phan Đăng Nguyên Mỹ - Phó bí thư đoàn Khoa (SV lớp 61.LKT-1).

                                    3. Nguyễn Thị Thanh Nga (giảng viên).

                                    4. Nguyễn Lê Xuân Yên (SV lớp 61.LKT-2)

                                    5. Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (SV lớp 61.LKT-2).

                                    6. Võ Thảo Nguyên (SV lớp 62.LKT).

                                    7. Hoàng Khánh Chi (SV lớp 62.LUAT).

                                    8. Nguyễn Đình Phương Linh (SV lớp 62.LUAT).

                                    9. Vương Trần Khải Trân (SV lớp 62.LUAT).

                                    10. Võ Thị Thanh Thúy (SV lớp 62.LUAT)

                                    11. Nguyễn Hoàng (SV lớp 62.LUAT).

                                    12. Ngô Phi Yến (SV lớp 62.LKT).

                                    13.  Tô Thiện Mẫn (SV lớp 62.LUAT).

                                    14.  Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SV lớp 63.LKT).

                                    15.  Lê Văn Toàn (SV lớp 63.LUAT-2).

 

Giới thiệu khoa