Search

Chi bộ khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

CHI BỘ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

           Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn là chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ trường ĐH Nha Trang.
             Bí thư chi bộ: ThS. Đỗ Văn Đạo
             Phó Bí thư chi bộ: TS. Trần Trọng Đạo
             Chi ủy viên: ThS. Nguyễn Thị Lan


DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA NHIỆM KỶ 2023 - 2027

STT

Họ và tên

Chức vụ

 

1.

Đỗ Văn Đạo

Bí thư Chi bộ

 

2.

Trần Trọng Đạo

Phó Bí thư

 

3.

Nguyễn Thị Lan

Chi ủy viên

 

 4.

Lê Thị Thanh Ngà

Đảng viên

 

5.

Nguyễn Hữu Tâm

Đảng viên

 

6.

Phạm Quang Huy

Đảng viên

 

 7.

Nguyễn Văn Hạnh

Đảng viên

 

 8.

Vũ Thị Bích Hạnh

Đảng viên

 

9.

Trương Thị Xuân

Đảng viên

 

10. 

Trần Thị Tân

Đảng viên

 

11. 

Trịnh Công Tráng

Đảng viên

 

12. 

Nguyễn Thị Hà Trang

Đảng viên

 

13.  

Lê Thị Ngân Hà

Đảng viên

 

14. 

Nguyễn Thị Thanh Nga

Đảng viên

 

15. 

Trần Thị Mai

Đảng viên

 

16.

Bùi Giang Hưng

Đảng viên

 

17.

Lưu Mai Hoa

Đảng viên

 

18.

Nguyễn Sơn Bách

Đảng viên

 

19.

Nguyễn Huyền Cát Anh

Đảng viên

 

20.

Nguyễn Thị Xuân Mơ

Đảng viên

 

21.

Trần Đăng Tuệ

Đảng viên

 

22.

Nguyễn Thị Lan Anh Đảng viên  

23.

Phan Đăng Nguyên Mỹ Đảng viên  

24.

Hoàng Khánh Chi Đảng viên  

25.

Đỗ Thị Xuân Lợi Đảng viên  

26.

Nguyễn Thị Hoài Thương Đảng viên  

27.

Trần Thị Khánh Ly Đảng viên  

28.

Đinh Thị Ngọc Thảo Đảng viên  

29.

Vũ Huy Quang Đảng viên  

30.

Nguyễn Thị Vy Thảo Đảng viên  

31.

Nguyễn Hải Đăng Đảng viên  

32.

Ngô Trần Thảo Nguyên Đảng viên  

33.

Nguyễn Thị Trà My Đảng viên  

34.

Lương Thanh Trúc Đảng viên  

35.

Nguyễn Thị Vân Anh Đảng viên  

36.

Nguyễn Đình Phương Linh

Đảng viên

 

37.

Vương Trần Khải Trân Đảng viên  

38.

Ngô Phi Yến Đảng viên  

39.

Nguyễn Thị Thùy Trang Đảng viên  

40.

Tô Thiện Mẫn Đảng viên  

41.

Lê Thị Huyền Anh Đảng viên  

42.

Phạm Văn Hòa Đảng viên  

43.

Tạ Bửu Lâm Đảng viên  

44.

Lê Tú Anh Đảng viên  
 

 

Giới thiệu khoa