Thông báo

BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP – SINH VIÊN KHÓA 60 NGÀNH LUẬT (CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ)

  • 18/07/2022

            Ngày 19/7/2022, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn – Trường Đại học Nha Trang sẽ tiến hành buổi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 60 ngành Luật (chuyên ngành Luật Kinh tế). Tại buổi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, các sinh viên sẽ có cơ hội trình bày khóa luận của mình, thể hiện kiến thức cũng như kỹ năng đã tiếp thu trong quá trình học tập.

            Thông tin cụ thể về buổi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 60 ngành Luật (chuyên ngành Luật Kinh tế)

             1. Thời gian: 7h30 ngày 19/7/2022 (thứ 3).

             2. Địa điểm: NĐN.101, NĐN.102, NĐN.103 - Trường Đại học Nha Trang.

            Khép lại hành trình 4 năm Đại học đầy gian nan và thử thách, sinh viên Khóa 60 - thế hệ sinh viên ngành Luật đầu tiên của trường Đại học Nha Trang - đã chuẩn bị cho mình hành trang vững chắc để tiến vào tương lai. 

             Trân trọng thông báo, kính mời quý thầy cô và các bạn sinh viên tới tham dự buổi bảo vệ.