Thông báo

Chào cờ tháng 12 kết hợp đối thoại sinh viên

  • 19/11/2021

Thông báo tổ chức: chào cờ tháng 12 kết hợp đối thoại sinh viên 

- Thời gian: 18h30 - 21h30, ngày 11/12/2021 (thứ bảy).
- Địa điểm: Phòng zoom trực tuyến https://us06web.zoom.us/j/6289832883
- Thành phần: Toàn thể CBVC và sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn.
 
Trân trọng kính mời tham dự.