Thông báo

Danh sách sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp K61

  • 10/02/2023
Stt Mã SV Họ tên sinh viên Ngày sinh Phái Lớp Nơi sinh ĐTB Xếp loại ĐTBRL XL Rèn luyện
1 60135059 Nguyễn Thị Lan Anh 13/04/2000 Nữ 61.LUAT Gia Lai 7.92 Khá 82.38 Tốt
2 61130717 Ngô Trần Thảo Nguyên 01/04/2001 Nữ 61.LUAT Khánh Hòa 7.92 Khá 86.83 Tốt
3 61136508 Phạm Nguyễn Minh Hạ 18/07/2001 Nữ 61.LUAT Phú Yên 7.68 Khá 88 Tốt
4 61130567 Trần Thị Khánh Ly 15/06/2001 Nữ 61.LUAT Khánh Hòa 7.47 Khá 82.33 Tốt
5 61131098 Nguyễn Thị Vy Thảo 27/06/2001 Nữ 61.LUAT Khánh Hòa 7.47 Khá 85.5 Tốt
6 61131781 Phạm Văn Hòa 18/04/2001 Nam 61.LUAT Khánh Hòa 7.41 Khá 85.83 Tốt
7 61131459 Trần Đăng Tuệ 04/11/2001 Nam 61.LUAT Khánh Hòa 7.35 Khá 83.17 Tốt
8 61131669 Nguyễn Hải Đăng 25/08/2001 Nam 61.LUAT Khánh Hòa 7.30 Khá 87.17 Tốt
9 61131081 Đinh Thị Ngọc Thảo 04/04/2001 Nữ 61.LUAT Ninh Thuận 7.17 Khá 81 Tốt
10 61130341 Phạm Thị Hồng 04/04/2001 Nữ 61.LUAT Khánh Hòa 7.11 Khá 79.83 Khá
11 61132869 Huỳnh Ngọc Phương Trinh 02/07/2001 Nữ 61.LUAT Khánh Hoà 7.11 Khá 81.67 Tốt
12 61132406 Trần Quang Hiển 19/08/2001 Nam 61.LUAT Bình Định 7.08 Khá 87.5 Tốt
13 61132631 Nguyễn Thị Hồng Huệ 07/02/2001 Nữ 61.LUAT Phú Yên 7.00 Khá 80.33 Tốt
14 61132797 Phan Đăng Nguyên Mỹ 21/01/2001 Nữ 61.LKT-1 Khánh Hòa 7.80 Khá 88.33 Tốt
15 61132828 Nguyễn Thị Hoài Thương 10/08/2001 Nữ 61.LKT-1 Ninh Thuận 7.77 Khá 93.67 Xuất sắc
16 61134586 Lương Thị Thanh Trúc 11/02/2001 Nữ 61.LKT-1 Khánh Hòa 7.66 Khá 90 Xuất sắc
17 61136444 Trương Bảo Trân 17/08/2001 Nữ 61.LKT-1 Phú Yên 7.55 Khá 82.17 Tốt
18 61131794 Võ Thị Bích Hợp 05/11/2000 Nữ 61.LKT-1 Phú Yên 7.39 Khá 79.83 Khá
19 61133961 Nguyễn Thị Xuân 29/01/2001 Nữ 61.LKT-1 Khánh Hòa 7.37 Khá 83 Tốt
20 61131390 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 20/08/2001 Nữ 61.LKT-1 Phú Yên 7.36 Khá 80.83 Tốt
21 61131103 Trần Thị Ngọc Thảo 28/11/2001 Nữ 61.LKT-1 Gia Lai 7.35 Khá 80 Tốt
22 61131725 Trương Thị Hương Giang 10/03/2001 Nữ 61.LKT-1 Khánh Hòa 7.35 Khá 82.33 Tốt
23 61131479 Dương Ánh Tuyết 01/11/2001 Nữ 61.LKT-1 Khánh Hòa 7.34 Khá 81.17 Tốt
24 61132348 Nguyễn Hồng Xuân Ngân 02/12/2001 Nữ 61.LKT-1 Khánh Hòa 7.32 Khá 88.83 Tốt
25 61131185 Nguyễn Ngọc Anh Thư 28/07/2001 Nữ 61.LKT-1 Khánh Hòa 7.23 Khá 86.5 Tốt
26 61133415 Lê Thị Hồng Cần 24/04/2001 Nữ 61.LKT-1 Khánh Hòa 7.15 Khá 80.17 Tốt
27 61132392 Phạm Thị Hoàng Ý 03/07/2001 Nữ 61.LKT-1 Phú Yên 7.11 Khá 80.5 Tốt
28 61130546 Nguyễn Hữu Hoàng Long 08/08/2001 Nam 61.LKT-1 Hà Tĩnh 7.03 Khá 84 Tốt
29 61132788 Trần Thị Ngọc Lành 21/08/2001 Nữ 61.LKT-1 Khánh Hòa 7.00 Khá 81.5 Tốt
30 61134751 Nguyễn Lê Xuân Yên 23/06/2001 Nữ 61.LKT-2 Khánh Hòa 8.27 Khá 92.5 Xuất sắc
31 61131862 Nguyễn Da Lin 28/01/2001 Nữ 61.LKT-2 Khánh Hòa 7.55 Khá 80.5 Tốt
32 61131889 Đỗ Thị Xuân Lợi 14/11/2001 Nữ 61.LKT-2 Khánh Hòa 7.50 Khá 85.67 Tốt
33 61130235 Lê Vi Hạ 20/05/2001 Nữ 61.LKT-2 Khánh Hòa 7.36 Khá 84.33 Tốt
34 61133184 Nguyễn Phan Hoài Thương 13/03/2001 Nữ 61.LKT-2 Phú Yên 7.34 Khá 84.83 Tốt
35 61134729 Nguyễn Nhật Vy 16/06/2001 Nữ 61.LKT-2 Khánh Hòa 7.34 Khá 82.17 Tốt
36 61134227 Vũ Huy Quang 29/12/2001 Nam 61.LKT-2 Khánh Hòa 7.24 Khá 83.33 Tốt
37 61131900 Nguyễn Thị Ly Ly 07/01/2001 Nữ 61.LKT-2 Khánh Hòa 7.14 Khá 85.83 Tốt
38 61133842 Tạ Bửu Lâm 01/01/2001 Nam 61.LKT-2 Đắk Lắk 7.04 Khá 82 Tốt