Thông báo

Hội nghị học tốt sinh viên chủ đề "Phương pháp học luật hiệu quả"

  • 04/11/2021

Thông báo tổ chức: hội nghị học tốt sinh viên 

- Thời gian: 8h00, ngày 7/11/2021
- Địa điểm: Phòng zoom trực tuyến https://us06web.zoom.us/j/6289832883
- Thành phần: Toàn thể CBVC và sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn.
 
Trân trọng!