Thông báo

Hướng dẫn viết khóa luận, chuyên đề và thực tập tốt nghiệp K61

  • 10/02/2023

Thông báo Hướng dẫn viết khóa luận, chuyên đề và thực tập tốt nghiệp K61

- Thời gian: 9h00 - 10h30, ngày 13/02/2023 (thứ hai).
- Địa điểm: Hội trường số 01
- Thành phần: GV BM Luật và sinh viên khóa 61 khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn.
 
Trân trọng!
 
File đính kèm: