Thông báo

Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Khoa KHXH&NV thông báo về việc tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8g30 ngày 20/11/2020 (thứ 6).
- Địa điểm: Hội trường số 3.
- Thành phần: CBVC, SV toàn Khoa và khách mời.
 
Trân trọng cảm ơn!