Thông báo

Phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận và chuyên đề tốt nghiệp 2022-2023

  • 14/02/2023

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 

STT Mã SV Họ tên sinh viên Lớp Đăng ký lĩnh vực GVHD
1 61132797 Phan Đăng Nguyên Mỹ 61.LKT-1 Dân sự TS Nguyễn Văn Hợi
2 61132828 Nguyễn Thị Hoài Thương 61.LKT-1 Lao động ThS Nguyễn Huyền Cát Anh
3 61134586 Lương Thị Thanh Trúc 61.LKT-1 Lao động ThS Nguyễn Huyền Cát Anh
4 61136444 Trương Bảo Trân 61.LKT-1 Lao động ThS Lê Hoàng Phương Thủy
5 61131794 Võ Thị Bích Hợp 61.LKT-1 Lao động ThS Lê Hoàng Phương Thủy
6 61133961 Nguyễn Thị Xuân 61.LKT-1 Thương mại ThS Nguyễn Thị Hà Trang
7 61131390 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 61.LKT-1 Lao động ThS Lê Hoàng Phương Thủy
8 61131103 Trần Thị Ngọc Thảo 61.LKT-1 Thương mại TS Bùi Giang Hưng
9 61131725 Trương Thị Hương Giang 61.LKT-1 Dân sự TS Nguyễn Văn Hợi
10 61131479 Dương Ánh Tuyết 61.LKT-1 Lao động ThS Lê Hoàng Phương Thủy
11 61132348 Nguyễn Hồng Xuân Ngân 61.LKT-1 Hình sự TS Lê Việt Phương
12 61131185 Nguyễn Ngọc Anh Thư 61.LKT-1 Hình sự TS Lê Việt Phương
13 61133415 Lê Thị Hồng Cần 61.LKT-1 Lao động ThS Hà Thị Hoa Phượng
14 61132392 Phạm Thị Hoàng Ý 61.LKT-1 Lao động ThS Hà Thị Hoa Phượng
15 61130546 Nguyễn Hữu Hoàng Long 61.LKT-1 Hình sự TS Trần Thị Liên
16 61132788 Trần Thị Ngọc Lành 61.LKT-1 Thương mại TS Bùi Giang Hưng
17 61134751 Nguyễn Lê Xuân Yên 61.LKT-2 Dân sự TS Nguyễn Văn Hợi
18 61131862 Nguyễn Da Lin 61.LKT-2 Lao động ThS Trần Thị Mai
19 61131889 Đỗ Thị Xuân Lợi 61.LKT-2 Dân sự ThS Nguyễn Huy Hoàng Nam
20 61130235 Lê Vi Hạ 61.LKT-2 Thương mại  TS Bùi Giang Hưng
21 61133184 Nguyễn Phan Hoài Thương 61.LKT-2 Lao động ThS Trần Thị Mai
22 61134729 Nguyễn Nhật Vy 61.LKT-2 Thương mại TS Bùi Giang Hưng
23 61134227 Vũ Huy Quang 61.LKT-2 Dân sự TS Hoàng Thị Loan
24 61131900 Nguyễn Thị Ly Ly 61.LKT-2 Thương mại TS Bùi Giang Hưng
25 61133842 Tạ Bửu Lâm 61.LKT-2 Dân sự TS Hoàng Thị Loan
26 60135059 Nguyễn Thị Lan Anh 61.LUAT Hôn nhân ThS Nguyễn Thị Lan
27 61130717 Ngô Trần Thảo Nguyên 61.LUAT Hình sự TS Lê Việt Phương
28 61136508 Phạm Nguyễn Minh Hạ 61.LUAT Thương mại ThS Nguyễn Thị Hà Trang
29 61130567 Trần Thị Khánh Ly 61.LUAT Cạnh tranh TS Phạm Phương Thảo
30 61131098 Nguyễn Thị Vy Thảo 61.LUAT Hôn nhân ThS Nguyễn Sơn Bách
31 61131781 Phạm Văn Hòa 61.LUAT Hôn nhân ThS Nguyễn Thị Lan
32 61131459 Trần Đăng Tuệ 61.LUAT Dân sự TS Hoàng Thị Loan
33 61131669 Nguyễn Hải Đăng 61.LUAT Cạnh tranh TS Phạm Phương Thảo
34 61131081 Đinh Thị Ngọc Thảo 61.LUAT Hình sự TS Trần Thị Liên
35 61130341 Phạm Thị Hồng 61.LUAT Dân sự ThS Nguyễn Huy Hoàng Nam
36 61132869 Huỳnh Ngọc Phương Trinh 61.LUAT Hình sự TS Trần Thị Thu Hiền
37 61132406 Trần Quang Hiển 61.LUAT Cạnh tranh TS Phạm Phương Thảo
38 61132631 Nguyễn Thị Hồng Huệ 61.LUAT Hình sự TS Trần Thị Thu Hiền
39 60137195 Nguyễn Lê Ngọc Trâm 60.LKT Lao động ThS Lê Hoàng Phương Thủy

 

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

 

STT Mã SV Họ tên sinh viên Lớp Đăng ký lĩnh vực  GVHD
1 61130181 Nguyễn Tiến Dũng 61.LKT-1 Hành chính ThS Trần Thị Mai
2 61130399 Nguyễn Quốc Huy 61.LKT-1 Hành chính ThS Nguyễn Sơn Bách
3 61130476 Nguyễn Thị Hòa Kỳ 61.LKT-1 Lao động  ThS Hà Thị Hoa Phượng
4 61130498 Tống Thị Ngọc Liên 61.LKT-1 Hình sự TS Trần Thị Liên
5 61132339 Trần Phương Linh 61.LKT-1 Hôn nhân ThS Nguyễn Thị Lan
6 61136376 Hoàng Thanh Ngân 61.LKT-1 Hình sự TS Trần Thị Liên
7 61130735 Trần Thị Bích Nhàn 61.LKT-1 Hôn nhân ThS Nguyễn Thị Lan
8 61130783 Vũ Thị Yến Nhi 61.LKT-1 Hôn nhân ThS Nguyễn Thị Lan
9 61132010 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 61.LKT-1 Hình sự TS Trần Thị Liên
10 59132544L Trần Thị Diễm Thuy 61.LKT-1 Thương mại TS Lê Việt Phương
11 61131238 Nguyễn Bích Thủy 61.LKT-1 Hình sự TS Trần Thị Thu Hiền
12 61131286 Lê Khánh Toàn 61.LKT-1 Cạnh tranh TS Phạm Phương Thảo
13 61131315 Phạm Huyền Trâm 61.LKT-1 Hình sự TS Trần Thị Thu Hiền
14 61132224 Lê Trung Trực 61.LKT-1 Lao động  ThS Hà Thị Hoa Phượng
15 61133022 Nguyễn Thị Lan Anh 61.LKT-2 Lao động ThS Hà Thị Hoa Phượng
16 61130052 Trần Nhật Bảo 61.LKT-2 Lao động ThS Nguyễn Huyền Cát Anh
17 61131892 Dương Tấn Lực 61.LKT-2 Lao động ThS Trần Thị Mai
18 61130608 Nguyễn Thanh Mỹ 61.LKT-2 Hôn nhân  ThS Nguyễn Huyền Cát Anh
19 61133121 Lê Hoàng Phương Nam 61.LKT-2 Lao động  TS Lê Việt Phương
20 61134006 Mai Tuyết Ngân 61.LKT-2 Lao động ThS Trần Thị Mai
21 61133130 Huỳnh Nhật Thảo Nguyên 61.LKT-2 Hôn nhân ThS Nguyễn Huyền Cát Anh
22 61132354 Nguyễn Hồ Phương Nhi 61.LKT-2 Dân sự TS Nguyễn Văn Hợi
23 61130764 Nguyễn Thị Yến Nhi 61.LKT-2 Lao động ThS Lê Hoàng Phương Thủy
24 61134127 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 61.LKT-2 Lao động TS Bùi Giang Hưng
25 61132161 Phạm Thị Thanh Thủy 61.LKT-2 Lao động ThS Nguyễn Thị Hà Trang
26 61132173 Huỳnh Thanh Toàn 61.LKT-2 Dân sự TS Hoàng Thị Loan
27 61132179 Lê Thị Thùy Trâm 61.LKT-2 Hôn nhân ThS Nguyễn Sơn Bách
28 61132463 Trần Thị Thu Trinh 61.LKT-2 Hôn nhân  ThS Nguyễn Sơn Bách
29 61132568 Dương Minh Trọng 61.LKT-2 Lao động ThS Nguyễn Thị Hà Trang
30 61132501 Lê Nhu Uyên 61.LKT-2 Hôn nhân  ThS Nguyễn Thị Lan
31 61134703 Đặng Tiến 61.LKT-2 Dân sự ThS Nguyễn Huy Hoàng Nam
32 61134744 Trịnh Thanh Xuân 61.LKT-2 Thương mại TS Bùi Giang Hưng
33 60136807 Nguyễn Hữu Tân 60.LKT Dân sự ThS Nguyễn Huy Hoàng Nam
34 60136984 Trần Tiến Thịnh 60.LKT Thương mại ThS Nguyễn Thị Hà Trang