Thông báo

Thông báo tổ chức cuộc thi học thuật “Tìm hiểu Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Lao động và Luật Hiến pháp”

  • 10/01/2022

Thông báo tổ chức cuộc thi học thuật “Tìm hiểu Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Lao động và Luật Hiến pháp” 

- Thời gian: 7h30 - 11h30, ngày 15/01/2022 (thứ bảy).
- Địa điểm: Phòng zoom trực tuyến 
- Thành phần: Toàn thể CBVC và sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn.
 
Trân trọng kính mời!