Thông báo

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học về "Tác động của Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đối với các bên liên quan trong thị trường lao động"

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa và Trường Đại học Nha Trang phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h45, ngày 30/7/2020 (thứ 5).

2. Địa điểm: Phòng họp số 04, Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Chủ đề hội thảo: “Tác động của Bộ luật Lao động (sửa đổi) đối với các bên liên quan trong thị trường lao động”.

Kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong và ngoài trường quan tâm tham dự.

Trân trọng!