Thông báo

Thông báo về việc tổ chức "Phiên tòa giả định" phối hợp giữa Khoa và Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa

  • 29/03/2021
Khoa xin thông báo về việc tổ chức "Phiên tòa giả định" phối hợp giữa Khoa và Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho sinh viên, cụ thể như sau:
- Thời gian: 7g30 ngày 27/03/2021 (thứ 7).
- Địa điểm:  Hội trường số 3.
Trân trọng kính mời quý thầy cô và sinh viên đến tham gia.