Báo cáo tháng 12/2017 và Kế hoạch công tác tháng 01, 02/2018

  • 29-01-2018
  • /
  • Quản trị website
  • 123
  • Tin tức sự kiện
Báo cáo tháng 12/2017 và Kế hoạch công tác tháng 01, 02/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA KH XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 12/2017,

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01,2/2018

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017:

1. Công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học:

1.1. Hoàn tất công tác giảng dạy các khóa; Chuẩn bị, tổ chức thi kết thúc học kỳ I, năm học 2017 - 2018.

      - Thực hiện công việc đúng kế hoạch. CBGD của Khoa đã hoàn tất công tác giảng dạy học kỳ I, đang tổ chức thi vấn đáp cho một số lớp.

1.2. Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Khoa lần 1.

      - Chuyển sang tổ chức vào tháng 01/2018. Lý do: đang phản biện kín các báo cáo tham luận.

1.3. Đã tổ chức sơ duyệt 2 đề xuất đề tài NCKH cấp Trường năm 2018 của 2 CBGD.

1.4. Các BM tiếp tục tổ chức sinh hoạt học thuật.

      -  Thực hiện công việc đúng kế hoạch. Các trưởng BM đã triển khai cho CBGD viết bài và dự kiến tổ chức hội nghị vào tháng 01/2018.

2. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền:

2.1. Phối hợp với Phòng Hợp tác Đối ngoại biên tập Bản tin đối ngoại số 04/2017 của Trường.

     -  Đang triển khai công việc theo kế hoạch.

2.2. Chuẩn bị nội dung để quảng bá Nhà trường trên Tạp chí Tuyên giáo của BTG Tỉnh ủy Khánh Hòa số Xuân 2018.

     - Thực hiện công việc đúng kế hoạch. Khoa đã hoàn tất chuẩn bị nội dung, thiết kế sơ bộ mẫu maket và gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa.

2.3. Tuyên truyền kịp thời các hoạt động (chính trị - xã hội, KHCN, HTĐN…) của Trường

    - Thực hiện công việc đúng kế hoạch. Trong tháng, Khoa đã viết, biên tập và đăng 20 tin bài trên website Trường; Mời 5 lượt báo và đài truyền hình đến dự, đưa tin các hoạt động quan trọng do Nhà trường tổ chức.

2.4. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong tháng.

    - Triển khai công việc đúng kế hoạch. Khoa đã chỉ đạo CBGD kết hợp tuyên truyền trong khi dạy và viết, biên   tập, đăng tin bài trên website để tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017).

2.5. Tiếp tục công tác nắm bắt, tuyên truyền và định hướng cho sinh viên khi tham gia các trang mạng xã hội

    - Triển khai công việc đúng kế hoạch. Báo cáo của CBVC và đảng viên SV cho thấy, nhìn chung, ý thức chính trị của SV khi tham gia các trang mạng xã hội tốt, không có vấn đề gì bất thường, không có phản ánh gì bất thường về Nhà trường.

3. Công tác tổ chức, việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Nhà trường:

                   - Kiểm tra, nhắc nhở Cán bộ viên chức thực hiện nghiêm các quy định của Nhà trường, tham gia đầy đủ các hoạt động do Trường tổ chức.
                   - Triển khai công việc đúng kế hoạch. Lãnh đạo Khoa đã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở. Trong tháng, CBVC thực hiện nghiêm các quy định của Nhà trường, tham gia đầy đủ các hoạt động do Trường tổ chức.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01,2/2018:

1. Công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học:

1.1. Hoàn tất công tác tổ chức thi kết thúc học kỳ I, năm học 2017 - 2018 và báo điểm cho SV đúng quy định (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: Đ/C An, Tâm, Ngà).

1.2. Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Khoa lần 1 (công tác của tháng 12/2017 chuyển sang) (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: Đ/C Tâm, Ngà).

1.3. Các BM tổ chức sinh hoạt học thuật (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: Đ/C Tâm, Ngà).

2. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền:

2.1. Tuyên truyền kịp thời các hoạt động (chính trị - xã hội, KHCN, HTĐN…) của Trường (Chủ trì: Đ/C An, thực hiện: CBVC BM LLCT).

2.2. Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết TW6, khóa XII của Đảng cho toàn thể CBVC Nhà trường (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: Đ/C An).

2.3. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong tháng (Chủ trì: Đ/C An, thực hiện: CBVC BM LLCT, đảng viên SV).

2.4. Tuyên truyền các hoạt động đón Xuân 2018 (Chủ trì: Đ/C An, thực hiện: CBVC BM LLCT, đảng viên SV).

3. Công tác tổ chức, việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Nhà trường:

3.1. Sơ kết học kỳ I và thảo luận công tác học kỳ II năm học 2017 - 2018 (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: Đ/C Tâm, Ngà).

3.2. Tổ chức cho CBVC nghỉ phép Tết Nguyên đán 2018 theo quy định (Đ/C Trọng Đạo).

 

TRƯỞNG KHOA

Trần Trọng Đạo

Bài viết của Chủ tịch Quốc hội kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Bài viết trước

Bài viết của Chủ tịch Quốc hội kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
Tổng kết chuỗi hoạt động và hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin tiếp theo

Tổng kết chuỗi hoạt động và hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Bài viết liên quan

Tổng kết chuỗi hoạt động và hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
28/11/2022

Tổng kết chuỗi hoạt động và hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lễ tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
22/11/2022

Lễ tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chương trình “Tuần lễ tuyên truyền pháp luật – Phiên tòa giả định năm 2022”
21/11/2022

Chương trình “Tuần lễ tuyên truyền pháp luật – Phiên tòa giả định năm 2022”

Hội thảo “Chính sách đất đai trong nông nghiệp – Góp ý dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)”
18/10/2022

Hội thảo “Chính sách đất đai trong nông nghiệp – Góp ý dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)”