Báo cáo tháng 2 & 3/2018 và Kế hoạch công tác tháng 04/2018

  • 11-04-2018
  • /
  • Quản trị website
  • 140
  • Tin tức sự kiện
Báo cáo tháng 2 & 3/2018 và Kế hoạch công tác tháng 04/2018

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KH XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN


BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 02,3,
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2018
 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02,3/2018:

1. Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học:

1.1. Hoàn tất công tác tổ chức thi kết thúc học kỳ I, năm học 2017 - 2018 và báo điểm cho SV đúng quy định. Triển khai công tác giảng dạy học kỳ II, năm học 2017 - 2018.

    - Đã triển khai các công việc đúng kế hoạch. Các BM đã công bố Đề cương chi tiết học phần của các học phần thuộc học kỳ II, năm học 2017 - 2018 trên website theo quy định; Khoa đã hoàn tất kế hoạch mời giảng và được Hiệu trưởng phê duyệt.

1.2.Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Khoa lần 1.

    - Hội thảo đã được tổ chức vào ngày 01/02/2018, với 11 báo cáo tham luận.

1.3. Các BM tổ chức sinh hoạt học thuật.

    -  BM Lý luận Chính trị đã tổ chức sinh hoạt học thuật.

1.4. Giới thiệu danh sách CBVC của Khoa tham gia Ban xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Luật kinh tế (QĐ thành lập Ban ngày 30/01/2018); Đề xuất và được Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng xây dựng hồ sơ mở ngành đào tạo Chính trị học trình độ đại học (QĐ thành lập Hội đồng ngày 19/3/2018).

1.5. Phối hợp xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Luật kinh tế.

2. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền:

2.1. Tuyên truyền kịp thời các hoạt động (chính trị - xã hội, KHCN, HTĐN…) của Trường.

    - Công việc Khoa đã triển khai trước khi nhiệm vụ này được chuyển sang Phòng Hợp tác Đối ngoại từ ngày 07/2/2018, gồm: viết, biên tập và đăng gần 20 tin bài trên website Trường, Khoa; Mời 4 lượt báo và đài truyền hình đến dự, đưa tin các hoạt động quan trọng do Nhà trường tổ chức.

2.2. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong tháng.

    - Công việc Khoa đã triển khai trước khi nhiệm vụ này được chuyển sang Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên từ ngày 07/2/2018, gồm: tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng (viết bài đăng trên website Trường, phối hợp treo băng rôn trong khuôn viên Trường).

2.3. Tuyên truyền các hoạt động đón Xuân 2018.

    - Công việc Khoa đã triển khai trước khi nhiệm vụ này được chuyển sang Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên từ ngày 07/2/2018, gồm: tuyên truyền hoạt động trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Giang Ly; Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu tại Nha Trang.

3. Công tác tổ chức, việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Nhà trường:

3.1. Sơ kết học kỳ I và thảo luận công tác học kỳ II năm học 2017 - 2018.

    - Hội nghị sơ kết đã được tổ chức vào ngày 04/02/2018.

3.2. Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa và Chủ tịch Công đoàn Khoa đã làm việc với các BM về kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3.3. Làm việc với các đơn vị chức năng để đề nghị Hiệu trưởng cho tuyển dụng 2 viên chức giảng dạy ngành Luật (Hiệu trưởng đã có thông báo tuyển dụng ngày  08/3/2018).

3.4. Phối hợp với BCH Công đoàn Khoa tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2018:

1. Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học:

1.1. Tiếp tục công tác giảng dạy học kỳ II, năm học 2017 - 2018 (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: Đ/C Tâm, Ngà).

1.2. Triển khai công tác xây dựng hồ sơ mở ngành đào tạo Chính trị học; Tiếp tục phối hợp công tác xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Luật kinh tế (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: Đ/C Tâm, Ngà).

1.3. Các BM tổ chức sinh hoạt học thuật (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: Đ/C Tâm, Ngà).

1.4. Rà soát, kiểm tra công tác lưu trữ bài thi, bảng điểm của CBGD (Chủ trì: Đ/C An, tổ chức thực hiện: Đ/C Tâm, Ngà).

1.5. BM KHXH&NV triển khai công tác dự giờ các giảng viên của Bộ môn và giảng viên thỉnh giảng (Chủ trì: Đ/C An, tổ chức thực hiện: Đ/C Ngà).

2. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền:

2.1. Phối hợp tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong tháng (Chủ trì: Đ/C An, thực hiện: CBVC BM LLCT, đảng viên SV).

2.2. Tiếp tục công tác nắm bắt, tuyên truyền và định hướng cho sinh viên khi tham gia các trang mạng xã hội (Chủ trì: Đ/C An, thực hiện: CBVC BM LLCT, đảng viên SV).

3. Công tác tổ chức, việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Nhà trường:

3.1. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác tuyển dụng viên chức giảng dạy ngành Luật (Chủ trì - thực hiện: Đ/C Trọng Đạo).

3.2. Kiểm tra, nhắc nhở CBVC thực hiện nghiêm các quy định của Nhà trường, tham gia đầy đủ các hoạt động do Trường tổ chức (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: CBVC toàn Khoa).

                                                                                                         TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                    Trần Trọng Đạo

 

Cuộc tiến công Tết Mậu Thân tại Khánh Hòa

Bài viết trước

Cuộc tiến công Tết Mậu Thân tại Khánh Hòa
Tổng kết chuỗi hoạt động và hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin tiếp theo

Tổng kết chuỗi hoạt động và hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Bài viết liên quan

Tổng kết chuỗi hoạt động và hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
28/11/2022

Tổng kết chuỗi hoạt động và hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lễ tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
22/11/2022

Lễ tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chương trình “Tuần lễ tuyên truyền pháp luật – Phiên tòa giả định năm 2022”
21/11/2022

Chương trình “Tuần lễ tuyên truyền pháp luật – Phiên tòa giả định năm 2022”

Hội thảo “Chính sách đất đai trong nông nghiệp – Góp ý dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)”
18/10/2022

Hội thảo “Chính sách đất đai trong nông nghiệp – Góp ý dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)”