CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI NHỮNG DỰ BÁO THIÊN TÀI VỀ THẮNG LỢI CUỐI CÙNG TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC

  • 18-05-2020
  • /
  • Quản trị website
  • 185
  • Tin tức sự kiện
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI NHỮNG DỰ BÁO THIÊN TÀI VỀ THẮNG LỢI CUỐI CÙNG TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta có dịp nhìn nhận lại những dự đoán thiên tài của Người. Có thể nói chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng kiệt xuất, để lại dấu ấn sâu đậm và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển Việt Nam và thế giới thời hiện đại. Người có một nhãn quan chính trị nhạy bén, sắc sảo và một tầm nhìn vượt trước thời gian. Trong cuộc đời hoạt động sáng tạo, bão táp cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những dự báo thiên tài, được xếp vào hàng ngũ những nhà tiên tri có một không hai. Dự báo của Người về thắng lợi cuối cùng của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là một trong số những dự báo như vậy.

Tìm hiểu dự báo chiến lược về thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam trong di sản của chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng những giúp ta hiểu giá trị to lớn về dự báo thiên tài của Người, mà còn là cơ sở để nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần đấu tranh phê phán một số quan điểm cho rằng dự báo đó là không có căn cứ hay có thắng lợi cũng chỉ là “ăn may”. Trái lại, đây là dự báo hoàn toàn khoa học, chính xác.

Vào đầu những năm năm mươi, phân tích xu thế phát triển thời đại, bản chất, dã tâm xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiên liệu: Sớm hay muộn, Mỹ sẽ trực tiếp tham dự vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương; kẻ thù lâu dài của cách mạng nước ta sẽ là đế quốc Mỹ với tư cách là cường quốc hùng mạnh của thế giới. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (7/1954), nhân dân Việt Nam phải đối phó với một kẻ thù mới, nguy hiểm là đế quốc Mỹ. Nắm bắt được xu thế vận động tất yếu của cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh dự báo: Đế quốc Mỹ âm mưu muốn kéo dài chiến tranh ở Đông Dương, phá hoại Hiệp định Giơnevơ, tìm cách hất cẳng Pháp để độc chiếm Việt Nam. Tranh lấy hoà bình lúc này không phải dễ ràng, nó là cuộc đấu tranh trường kỳ gian khổ, phức tạp.

Dự báo trên của chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ thực tiễn Việt Nam bước vào giai đoạn mới (sau 1954 cách mạng gặp vô cùng khó khăn). Mỹ – Diệm tập trung đàn áp cách mạng, chúng liên tiếp mở các cuộc hành quân càn quét, hàng trăm cán bộ đảng viên và quần chúng yêu nước bị sát hại.

Cơ sở thực tiễn trên khẳng định chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy trước tính chất gay go quyết liệt của cách mạng Việt Nam. Theo quy luật ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Thắng lợi của nhân dân miền Nam qua phong trào đồng khởi 1960 đã làm xoay chuyển cục diện trên chiến trường miền Nam. Dự báo về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là dự báo nối tiếp của những dự báo. Sau thắng lợi ở Điện Biên Phủ (7/1954), chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Mỹ đang biến thành kẻ thù trực tiếp” của nhân dân Việt Nam. Tại thời điểm lịch sử lúc đó, việc nhận rõ kẻ thù của cách mạng thật không đơn giản chút nào. Chủ tịch Hồ Chí Minh dự báo tiếp: Mỹ vào thay Pháp, kẻ thù mới còn hung ác hơn nhiều. Người nhắc nhở cán bộ đảng viên và nhân dân phải luôn cảnh giác.

Năm 1960, nhân ngày Quốc khánh lần thứ 15 của nước ta Người lại dự báo: Chậm lắm là 15 năm nữa, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc Nam nhất định sẽ sum họp một nhà. Vào cuối năm 1967, đầu năm 1968, chủ tịch Hồ Chí Minh dự báo: “Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng đưa B 52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua. Phải dự kiến mọi tình huống càng sớm càng tốt để có thời gian mà suy nghĩ, chuẩn bị. Nhớ là trước khi thua ở Triều Tiên, đế quốc Mỹ đã huỷ diệt Bình Nhưỡng. Ở Việt Nam, Mỹ sẽ nhất định thua nhưng nó chỉ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”.

Dự báo trước làm cơ sở, tiền đề cho dự báo sau. Kết quả thắng lợi từng phần của cách mạng cho thấy đó là một thực tiễn sinh động, một căn cứ khoa học để chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong Di chúc: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa nhưng nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định sẽ cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Đó là một điều chắc chắn.

Nhân dân Sài Gòn mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trên đây là một số căn cứ thực tiễn quan trọng của dự báo về thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi nói về thiên tài của chủ tịch Hồ Chí Minh trong dự báo chiến lược, cố Bộ trưởng Huỳnh Thúc Kháng đã viết: Hồ Chí Minh “Là bậc yêu nước đại chí sĩ, là lịch nghiệm cách mạng đại chuyên gia. Chân đi khắp năm châu, mắt trông xa vạn dặm; nhận rõ thời cuộc, lặng dò thời cơ”. Và “Về bằng cấp thì ông Hồ không tiến sĩ, phó bảng gì cả. Nhưng nói về tri thức và sự nghiệp cách mạng thì chắc chắn lớp chúng ta cũng như lớp trước chúng ta, không ai bì kịp. Sự thấu hiểu của ông Hồ rất xa, rất rộng, chẳng những việc trong nước và cả việc thế giới nữa kia. Nước này tương lai sẽ về đâu? Nước kia rồi đây sẽ thay đổi như thế nào? Ông nói rất rành rọt, mạch lạc, nghe không chán!”.

Những dự báo khoa học của chủ tịch Hồ Chí Minh về thắng lợi cuối cùng của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thần thánh đã được thực tiễn lịch sử chứng minh là hoàn toàn chính xác. Nó thể hiện trí tuệ uyên bác, bản lĩnh làm chủ tình thế, làm chủ thời cuộc của chủ tịch Hồ Chí Minh; tạo nên niềm tin, lạc quan cách mạng của toàn dân tộc vào thắng lợi cuối cùng phải có; đem lại nhiều suy ngẫm và bài học có giá trị cho lãnh đạo chính trị thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện hiện nay.

                                                                                                          Nguyễn Văn Hạnh – Khoa KH Xã hội và Nhân văn

Tiếp tục áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch bệnh khi thực hiện đào tạo tập trung

Bài viết trước

Tiếp tục áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch bệnh khi thực hiện đào tạo tập trung
Tổng kết chuỗi hoạt động và hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin tiếp theo

Tổng kết chuỗi hoạt động và hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Bài viết liên quan

Tổng kết chuỗi hoạt động và hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
28/11/2022

Tổng kết chuỗi hoạt động và hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lễ tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
22/11/2022

Lễ tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chương trình “Tuần lễ tuyên truyền pháp luật – Phiên tòa giả định năm 2022”
21/11/2022

Chương trình “Tuần lễ tuyên truyền pháp luật – Phiên tòa giả định năm 2022”

Hội thảo “Chính sách đất đai trong nông nghiệp – Góp ý dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)”
18/10/2022

Hội thảo “Chính sách đất đai trong nông nghiệp – Góp ý dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)”