ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NHIỆM KỲ 2020 - 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

  • 26-03-2020
  • /
  • Quản trị website
  • 129
  • Tin tức sự kiện
Đồng chí Trần Trọng Đạo được bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NHIỆM KỲ 2020 - 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Sáng ngày 24/03/2020, tại Phòng họp số 1, Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội có sự tham dự của đồng chí Tổng Văn Toản - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Đại hội đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, bài học rút ra từ quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Chi ủy, Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, trong đó đặc biệt phải kể đến những kết quả nổi bật như:

- Tập thể Chi bộ đoàn kết, thống nhất cao trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên, nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

- Công tác đào tạo và sinh viên, công tác đảm bảo chất lượng tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt, Khoa đã hoàn thành công tác mở ngành đào tạo Luật, trình độ đại học; hàng năm, 100% đảng viên, CBGD được bộ môn và sinh viên đánh giá tốt; có 02 CBGD đạt danh hiệu giảng viên giảng dạy tiêu biểu cấp Trường.

- Công tác khoa học công nghệ  phát triển mạnh, các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó nổi bật là việc triển khai thực hiện thành công 06 đề tài NCKH cấp cơ sở, 10 bài báo của CBGD trong Khoa được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước. CBGD của Khoa đã tham gia biên soạn và xuất bản 07 tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, chuyên khảo.

- Công tác tổ chức - cán bộ, hợp tác đối ngoại, công tác phục vụ cộng đồng và xây dựng cơ sở vật chất có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó điển hình là công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, chiến lược phát triển mới của Khoa và thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ quan tư pháp trong tỉnh để hỗ trợ các hoạt động đào tạo, thực tập, thực tế của sinh viên ngành Luật.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đẩy mạnh; công tác nắm bắt, định hướng chính trị, tư tưởng của CBVC và SV Nhà trường trên các phương tiện thông tin, trang mạng xã hội được thực hiện thường xuyên; công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được củng cố và tăng cường; công tác phát triển đảng viên được Chi bộ thường xuyên quan tâm, đặc biệt, trong nhiệm kỳ Chi bộ đã tổ chức kết nạp 05 quần chúng ưu tú là sinh viên vào Đảng. Hoàn tất các thủ tục chuyển Đảng chính thức cho 17 đảng viên. Tiếp nhận mới 05 đảng viên chuyển đến sinh hoạt đảng tại Chi bộ. Thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương cho 21 đảng viên.

- Công tác đoàn thể, vận động và chăm lo đời sống cho CBVC trong Khoa được quan tâm và tổ chức đa dạng; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Phát huy những thành quả đạt được, Đại hội Chi bộ Khoa đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo của Chi bộ; đẩy mạnh công tác đào tạo và sinh viên, công tác KHCN và hợp tác đối ngoại, đồng thời phát huy vai trò của các đoàn thể tham gia tích cực vào công tác quản lý chuyên môn, tổ chức các hoạt động phong trào, hoạt động phục vụ cộng đồng.Một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2022 được Đại hội thảo luận, thống nhất: Phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết nạp mới từ 4 - 5 CBGD, 10 - 12 sinh viên vào Đảng; Có 1 - 2 giảng viên hoàn thành chương trình đào tạo và nhận bằng tiến sĩ, 5 - 7 giảng viên đi thi và học tiến sĩ, tuyển mới 4 - 6 CBGD, có 3 - 4 CBGD đủ điều kiện dự thi nâng ngạch giảng viên chính; Tổ chức 3 - 4 hội thảo khoa học cấp Trường, 5 - 7 hội thảo khoa học và 4 - 6 hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp khoa. Các BM tổ chức 20 - 30 hội thảo/ SHHT,  biên soạn, xuất bản từ 3 - 5 tài liệu học tập, có từ 8 - 10 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành,  đăng ký, triển khai thực hiện từ 4 - 6 đề tài NCKH cấp cơ sở của CBVC, 1 - 2 đề tài NCKH sinh viên; Chi bộ lãnh đạo Công đoàn tổ chức tổ chức từ 2 - 3 đợt thăm quan, du lịch cho CBVC và gia đình; BCH Đoàn Khoa tổ chức từ 2 - 3 hoạt động ngoài giờ/ dã ngoại/ giao lưu với sinh viên Luật của các trường đại học.

Đại hội bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí:

1. Đ/c Trần Trọng Đạo - Bí thư.

2. Đ/c Đỗ Văn  Đạo - Phó Bí thư.

3. Đ/c Lê Thị Thanh Ngà - Ủy viên


Với phương châm “ Dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo”, Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã thành công tốt đẹp và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống dân chủ, đoàn kết, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra.

                                                                                                                   Ngô Văn An  - Khoa KH Xã hội và Nhân văn

Chuyến xe “Xuân yêu thương” đưa gần 400 sinh viên về quê ăn Tết

Bài viết trước

Chuyến xe “Xuân yêu thương” đưa gần 400 sinh viên về quê ăn Tết
Tổng kết chuỗi hoạt động và hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin tiếp theo

Tổng kết chuỗi hoạt động và hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Bài viết liên quan

Tổng kết chuỗi hoạt động và hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
28/11/2022

Tổng kết chuỗi hoạt động và hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lễ tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
22/11/2022

Lễ tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chương trình “Tuần lễ tuyên truyền pháp luật – Phiên tòa giả định năm 2022”
21/11/2022

Chương trình “Tuần lễ tuyên truyền pháp luật – Phiên tòa giả định năm 2022”

Hội thảo “Chính sách đất đai trong nông nghiệp – Góp ý dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)”
18/10/2022

Hội thảo “Chính sách đất đai trong nông nghiệp – Góp ý dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)”