Hội thảo Khoa học Cấp khoa với chủ đề " Nghiên cứu, giảng dạy các học phần Khoa học Xã hội & Nhân văn trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"

  • 04-01-2023
  • /
  • Khoa KHXHNV
  • 16
  • Tin tức sự kiện

Sáng ngày 04/01/2023, Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn, đã tổ chức Hội thảo Khoa học Cấp khoa với chủ đề " Nghiên cứu, giảng dạy các học phần Khoa học Xã hội & Nhân văn trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" (Cách mạng 4.0).

Hội thảo Khoa học Cấp khoa với chủ đề " Nghiên cứu, giảng dạy các học phần Khoa học Xã hội & Nhân văn trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"

           Tham dự hội thảo có đông đủ cán bộ giảng dạy trong Khoa. Các báo cáo tại hội thảo trình bày về: Vai trò của giảng viên trong giảng dạy Học phần Văn hóa - Văn minh với bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Những thuận lợi và khó khăn đối với giảng viên giảng dạy các Học phần Lý luận chính trị trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Giảng dạy học phần Luật lao động trong thời đại 4.0 và các tham luận liên quan đến chủ đề hội thảo.

           Các báo cáo tham luận đã nêu bật được sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0, về mặt thuận lợi và khó khăn đối với việc giảng dạy, đánh giá và việc học tập đối với sinh viên. Trên cơ sở đó, tác giả đã đưa ra các giải pháp nhằm tận dụng thành tựu của cách mạng 4.0 vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy đánh giá, nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo của các Học phần KH Xã hội & Nhân văn; các giải pháp giúp sinh viên có được kỹ năng tự học, tìm kiếm và lựa chọn thông tin phục vụ học tập được hiệu quả...

        Hội thảo này, cũng là dịp để các giảng viên trong Khoa, thảo luận sôi nổi và chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy, đánh giá trong bối cảnh cách mạng 4.0.

                                                                                                                                 Đỗ Văn Đạo

Một số hình ảnh Hội thảo:

Cuộc thi “Rung chuông vàng - Tìm hiểu Luật Hành chính, Luật Hình sự 1 và Luật Dân sự 2” năm học 2022 – 2023

Bài viết trước

Cuộc thi “Rung chuông vàng - Tìm hiểu Luật Hành chính, Luật Hình sự 1 và Luật Dân sự 2” năm học 2022 – 2023

Bài viết liên quan

Cuộc thi “Rung chuông vàng - Tìm hiểu Luật Hành chính, Luật Hình sự 1 và Luật Dân sự 2” năm học 2022 – 2023
19/12/2022

Cuộc thi “Rung chuông vàng - Tìm hiểu Luật Hành chính, Luật Hình sự 1 và Luật Dân sự 2” năm học 2022 – 2023

Kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú ngày 11/12/2022
19/12/2022

Kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú ngày 11/12/2022

Lễ chào cờ sinh viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tháng 12/2022
19/12/2022

Lễ chào cờ sinh viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tháng 12/2022

Tổng kết chuỗi hoạt động và hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
28/11/2022

Tổng kết chuỗi hoạt động và hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11