KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/6/1911 – 05/6/2021)

  • 07-06-2021
  • /
  • Khoa KHXHNV
  • 208
  • Hoạt động cộng đồng
KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/6/1911 – 05/6/2021)

Cuối thế kỷ XIX, nhân dân ta sống trong cảnh “một cổ hai tròng”, chịu hai tầng áp bức của thực dân Pháp và triều đình nhà Nguyễn. Biết bao phong trào yêu nước đã liên tiếp nổ ra, biết bao nhà yêu nước đã đứng lên đấu tranh với những khuynh hướng cứu nước khác nhau, nhưng tất cả đều thất bại.

 Trước tình cảnh nước mất nhà tan, nhân dân lầm than, sự nghiệp giải phóng dân tộc lâm vào tình trạng khủng hoảng về đường lối, ngày 05/6/1911, tại Bến Cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (sau này là Nguyễn Ái Quốc) đã quyết tâm thực hiện cuộc hành trình lịch sử, kéo dài suốt 30 năm, in dấu qua 3 đại dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia trên khắp thế giới vì hoài bão, khát vọng giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử đấu tranh vì sự sinh tồn và phát triển của dân tộc Việt Nam. Việc quyết định xa rời quê hương để ra đi tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc của người thanh niên Nguyễn Tất Thành là một quyết định cấp thiết, đúng đắn và sáng tạo; mở ra cho Cách mạng nước ta một phương hướng đấu tranh mới - đấu tranh bằng con đường Cách mạng vô sản, và giành được thắng lợi to lớn đem lại Độc lập – Tự do – Hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.

Bến cảng Nhà rồng - nơi Bác Hồ rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước.

Từ thành công của chuyến đi lịch sử cách đây 110 năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa nước Việt Nam ta thoát khỏi cảnh lầm than, tăm tối, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng và con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi hết sức to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam mà sợi chỉ đỏ xuyên suốt là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đã trở thành tư tưởng chỉ đạo trong đường lối của Đảng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Dù đã trải qua hơn một thế kỷ, sự kiện người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường giải phóng dân tộc vẫn luôn là tấm gương sáng ngời cho tinh thần yêu nước, sẵn sàng hi sinh vì tổ quốc, là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong lòng bao thế hệ người Việt Nam. Đó còn là bài học về nghĩa vụ và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước, tinh thần học tập sáng tạo, độc lập tự chủ mà thế hệ thành niên Việt Nam cần noi theo để xây dựng nước Việt Nam hướng đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

                      SV Bùi Nhật Quỳnh - Lớp 60LKT, Khoa KHXH&NV

Trường ĐH Nha Trang: Phối hợp tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Bài viết trước

Trường ĐH Nha Trang: Phối hợp tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Khoa KHXH&NV tổ chức Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 60 chuyên ngành Luật Kinh tế

Tin tiếp theo

Khoa KHXH&NV tổ chức Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 60 chuyên ngành Luật Kinh tế

Bài viết liên quan

Khoa KHXH&NV tổ chức Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 60 chuyên ngành Luật Kinh tế
26/07/2022

Khoa KHXH&NV tổ chức Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 60 chuyên ngành Luật Kinh tế

Chào cờ sinh viên tháng 6
13/06/2022

Chào cờ sinh viên tháng 6

Hội thảo khoa học sinh viên với chủ đề “Pháp luật về phòng chống tham nhũng”
24/05/2022

Hội thảo khoa học sinh viên với chủ đề “Pháp luật về phòng chống tham nhũng”

Phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa KHXH&NV lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2024
10/05/2022

Phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa KHXH&NV lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2024