Thông báo

Danh sách tin

Khoa KHXH&NV xin thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức môn học nhập môn ngành cho sinh viên k62.

-Thời gian: 8g00 ngày 05/10/2020 (thứ 2).

- Địa điểm: Phòng họp số 4.

Trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên K62 tham gia đầy đủ và đúng giờ.